שעות פתיחה   ישוב   כתובת  שם סניף #
מספר טלפון:6663* או 03-9723333
ת.ד 137 נמל תעופה בן-גוריון, 7015001

מודיעין רשות שדות התעופה

1
03-9750500 טלפון
brachage@iaa.gov.il

אגף תקבולים וגביה

2
טלפון 03-9723330
AnatCo@iaa.gov.il

אגף תשלומים

3
טלפון 03-9750101
ZahavaPi@iaa.gov.il

הנדסה ותכנון

4
03-9750073 טלפון
TamarTu@iaa.gov.il

חופש מידע

5
טלפון 03-9750041
ZehavitKa@iaa.gov.il

חטיבת מבצעים

6
טלפון 03-9750555
AyeletBo@iaa.gov.il

חטיבת מסחר ופיתוח עסקי

7
טלפון 03-9750031
VickiDa@iaa.gov.il

כלכלה, כספים ולוגיסטיקה

8
טלפון 03-9750065
ShlomitKr@iaa.gov.il

לשכה משפטית

9
טלפון 03-9750083
LizaDv@iaa.gov.il

לשכת דובר הרשות

10
טלפון 03-9750000
JanetSa@iaa.gov.il

לשכת מנכ"ל

11
03-9750051
OritBo@iaa.gov.il

מבקר הרשות

12
03-9750111 טלפון
LilachSh@iaa.gov.il

מועצת רשות שדות התעופה

13
טלפון 03-9750323
GiyusOv@iaa.gov.il

מחלקת גיוס עובדים

14
טלפון 03-9758303
KorinAs@iaa.gov.il

מטה מסופי הגבול ושדות תעופה פנים ארציים

15
טלפון 03-9750075
RafiKi@iaa.gov.il

מכרזים והתקשרויות

16
טלפון 03-9750018
DvoraUz@iaa.gov.il

מנהל וארגון

17
טלפון 03-9750134
AyaEv@iaa.gov.il

ראש מחלקת ביטוח ותביעות

18
טלפון 03-9752386
PniyotNatbag@iaa.gov.il

פניות ציבור נתב"ג

19
טלפון 03-9758337
IritLe@iaa.gov.il

פניות ציבור שדות תעופה פנים ארציים ומעברי גבול יבשתיים

20